załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek - Twój biznes w Sieci