Bezzwrotna pozyczka 5000 zł

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł (Tarcza antykryzysowa) — pytania i odpowiedzi [AKTUALIZACJA LUTY 2021]

W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na częste pytania związane z pożyczką 5000 zł dla przedsiębiorców, wzory dokumentów oraz praktyczną instrukcję, która pomoże Ci poprawnie wypełnić wniosek. Uwaga! Tekst został uaktualniony w lipcu, w związku z wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej 4.00. Uwaga artkuł został zaktualizowany w lutym 2021 roku, w związku z tzw. Tarczą branżową.

Pożyczka 5000 zł, Tarcza branżowa 6.00, GOV  — pytania i odpowiedzi [AKTUALIZACJA STYCZEŃ 2021]

Czy pożyczka 5000 zł jest bezzwrotna?

Tak, pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące od momentu, kiedy środki zostaną przelane.

Do kiedy można składać wniosek o pożyczkę 5000 zł w ramach Tarczy branżowej?

Premier na konferencji 1 lutego 2021 roku przedłużył przyjmowanie wniosków, właśnie od 1 lutego. Wcześniej przyjmowano wnioski do 31 stycznia 2021 roku. Szczegółowe informacje o kolejnej turze przyjmowania wniosków znajdziesz na stronie swojego Powiatowego Urzędu Pracy.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pożyczkę 5000 zł?

 • Spadek dochodu o co najmniej 40% w październiku lub w listopadzie 2020 roku, w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.
 • Prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 roku.
 • Prowadzenie działalności w branży objętej restrykcjami (lista poniżej).

Pożyczka 5000 zł (Tarcza branżowa 6.00) — jakie PKD?

Uwaga! PKD musi być wiodącym w prowadzonej działalności,  na dzień 30 września 2020 roku. Możesz to sprawdzić na stronie CEIDG, po wprowadzeniu danych swojej firmy, np. NIP-u. Zmiana PKD przed złożeniem pożyczki nic nie da. Oto lista kodów PKD, które uprawniają do skorzystania z  bezzwrotnej pożyczki 5000 zł.

1 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
3 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
7 52.23.Z działalność usług wspomagająca transport lotniczy
8 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9 55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
10 55.30.Z pola kempingowe
11 56.10.A restauracje
12 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
13 56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
14 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
15 56.30.Z przygotowanie i podawanie napojów
16 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo
17 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv
18 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv
19 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
20 59.20.Z działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych
21 74.20.Z  działalność fotograficzna
22 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23 79.11.A działalność agentów turystycznych
24 79.12.Z działalność organizatorów turystyki
25 79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26 79.90.C pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27  82.30.Z organizacja targów i kongresów
28 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
29  85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
30 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31 85.59.A nauka języków obcych
32 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji
33 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
34 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
35 86.90.D działalność paramedyczna
36 90.01.Z wystawianie przedstawień artystycznych
37 90.02.Z wspomaganie przedstawień
38 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
39 91.02.Z działalność muzeów
40 93.11.Z działalność obiektów sportowych
41 93.13.Z działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej
42 93.19.Z pozostała działalność sportowa
43 93.21.Z działalność wesołych miasteczek
44 93.29.A  działalność pokojów zagadek, domów strachu
45 93.29.B działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich
46 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47 96.01.Z pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
48 96.04.Z działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Czy dotacja jest przychodem?

Nie.

Czy można wnioskować o pożyczkę po raz kolejny?

Jeśli skorzystałeś z mikropożyczki wcześniej, np.  latem lub wiosną, możesz zrobić to po raz kolejny.

Pożyczka 5000 zł, Tarcza antykryzysowa, GOV  — pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z pożyczki 5000 zł w ramach Tarczy antykryzysowej?

Pożyczka 5000 zł  — warunki: Z pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (samozatrudnieni i pracodawcy, którzy zatrudniają do dziesięciu pracowników). Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które  rozpoczęły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku (w tym przedsiębiorców z Ulgą na start lub z tzw. małym ZUS-em).

Czy trzeba składać wniosek o umorzenie pożyczki 5000 zł dla przedsiębiorców?  [AKTUALIZACJA LIPIEC 2020]

Nie,  wraz z wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej 4.00 (23 czerwca br.),  przedsiębiorca jest zobowiązany wyłącznie do utrzymania działalności przez co najmniej trzy miesiące od momentu otrzymania wsparcia.  Jeśli ten warunek zostanie spełniony, nie  trzeba będzie składać wniosku. Spłata zostanie umorzona automatycznie.  Dzięki temu zarówno przedsiębiorcy, jak i powiatowe urzędy pracy unikną niepotrzebnych formalności.

Czy pożyczka jest bezzwrotna?

Pożyczka 5000 zł z możliwością umorzenia: jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność co najmniej przez  3 miesiące od chwili otrzymania wsparcia. Uwaga! Żeby nie spłacać pożyczki przedsiębiorca musi złożyć wniosek o jej umorzenie. Kiedy? Po upływie trzech miesięcy od jej otrzymania, a w ciągu 14 dni. Innymi słowy, wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni, ale te 14 dni liczy się dopiero po spełnieniu pierwszego warunku, czyli prowadzenia działalności przez trzy miesiące. Jeśli wniosek o umorzenie nie zostanie złożony, spłata pożyczki rozpoczyna się po 3 miesiącach od jej otrzymania. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

Pożyczka 5000 zł a postojowe

Przedsiębiorca, który korzysta ze świadczenia postojowego, może wnioskować o pożyczkę. Ma jednak obowiązek poinformować o tym we wskazanym miejscu, wypełniając wniosek o pożyczkę.

Pożyczka 5000 zł a umowa o pracę i działalność gospodarcza

Osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, a dodatkowo prowadzi działalność również może otrzymać pożyczkę.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę 5000 zł dla przedsiębiorców? 

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla prowadzenia działalności. Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl (wymagany jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany) albo w wersji papierowej. W tym drugim przypadku wniosek trzeba złożyć w PUP-ie (wrzucić do skrzynki przed budynkiem albo złożyć osobiście). Tutaj znajdziesz wniosek o mikropożyczkę 5000 zł PDF (w wersji papierowej) cz. I i cz. II oraz wzór umowy, którą należy dołączyć do wniosku. 

Pożyczka 5000 zł  Tarcza antykryzysowa  — na co można wydać pieniądze?

Środki z pożyczki 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców należy przeznaczyć na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności, m.in. na:

 • opłacenie składek ZUS,
 • opłacenie rachunków (np. za wynajem lokalu) oraz inne media,
 • podatki,
 • paliwo,
 • rachunki za służbowy telefon,
 • stałe koszty, np.  jeśli zajmujesz się reklamą na FB i zlecasz stworzenie grafik. 

Teoretycznie wnioskodawca nie musi w żaden sposób udokumentować wydatków, ale warto jednak zachować faktury czy rachunki na wypadek kontroli. Należy również pamiętać, że wnioskując o pożyczkę przedsiębiorca składa oświadczenie, że wykorzysta pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zobacz również: Czy warto promować stronę na Facebooku i jak robić to skutecznie?

Pożyczka 5000 zł  do kiedy można złożyć wniosek?

Termin, do którego można składać wniosek o pożyczkę 5000 zł dla przedsiębiorców, nie został określony.  Jednak im szybciej, tym lepiej,  ponieważ każdy PUP ma określoną pulę środków na ten cel.  Przykładowo, PUP w Białymstoku wstrzymał przyjmowanie wniosków już pod koniec kwietnia.  A to oznacza, że każdy urząd pracy ma prawo postąpić tak samo, np. na skutek dużej liczby wniosków. Takiej, która przekracza możliwości finansowe placówki. Najlepiej zatem śledzić komunikaty na stronie PUP-u w swoim mieście. 

Pożyczka 5000 zł  — kiedy wypłata?

Pożyczka 5000 zł  — czas oczekiwania: niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To zależy od liczby wniosków i “mocy przerobowych” danego PUP-u. Przykładowo, w województwach mazowieckim i dolnośląskim na wypłatę pożyczki czeka się grubo ponad miesiąc, a w kujawsko-pomorskim od dwóch do trzech tygodni.

Zobacz również: Skuteczny lejek sprzedażowy, czyli jak pozyskać klienta

Pożyczka 5000 zł dla mikrofirm COVID-19 — jak złożyć wniosek

 1. Wejdź na stronę www.praca.gov.pl, w zakładkę “Tarcza antykryzysowa”, a następnie w usługę „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. Bezpośredni link znajdziesz tutaj.
 2. Pod tym linkiem znajdziesz oficjalną instrukcję praca.gov.pl, dzięki której dowiesz się, jak wypełnić wniosek. 

Jak wypełnić wniosek o bezzwrotną pożyczkę — wątpliwości i częste błędy

 1. Upewnij się, czy wzór umowy pożyczki jest aktualny, jeśli dodasz inny, wniosek zostanie odrzucony.pożyczka 5000 zł tarcza powody odrzucenia wniosku
 2.  W punkcie piątym określ, o jaką kwotę wnioskujesz, pamiętaj, że 5000 zł to kwota maksymalna, a to oznacza, że możesz otrzymać mniejszą sumę.
 3. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)  — punkt dotyczący wysokości niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego  — zaznacz:NIE DOTYCZY.
 4. Punkt dotyczący już otrzymanej pomocy ze środków publicznych, w związku z koronawirusem:
 • jeśli wnioskowałeś o zwolnienie  ze składek ZUS, ale nie otrzymałeś jeszcze decyzji, zaznacz: NIE
 • jeśli otrzymałeś już wsparcie, np. w postaci świadczenia postojowego albo decyzji o zwolnieniu ze składek ZUS, zaznacz: TAK i wpisz łączną kwotę, którą dzięki temu zyskałeś.

 Zobacz również: Jak sprawdzić status wniosku o zwolnienie z ZUS lub świadczenie postojowe?

Interesujący artykuł? Udostępnij go.