Analiza SWOT krok po kroku instrukcja

Wstęp do biznesplanu lub strategii marketingowej Twojej firmy — analiza SWOT

Dziś opowiem Ci  na czym polega analiza SWOT i dlaczego warto stosować ją przy tworzeniu strategii marketingowej, czy szerzej – biznesplanu. Nie martw się – metoda ta nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani umiejętności. Dzięki niej, odpowiesz sobie natomiast na szereg bardzo istotnych pytań, które powinien zadać sobie każdy, kto rozkręca własny biznes.

Analiza SWOT — co to jest

Nazwa tej metody to akronim, który pochodzi od słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) oraz threats (zagrożenia).

Analiza powyższych czynników, pozwoli Ci uniknąć błędów już na etapie planowania.

Zanim rozpoczniesz analizę SWOT

Na początku zbierz najważniejsze informacje na temat swojej działalności. Określ misję i cele firmy. Proponuję Ci podział na:

 • cele sprzedażowe
 • cele wizerunkowe np. zwiększenie świadomości istnienia marki

Cele same w sobie nie należą do analizy SWOT, ale ułatwią Ci jej przeprowadzenie.

Jak przeprowadzić analizę SWOT

Stwórz matrycę, dzieląc kartkę na cztery części. Tak, jak na poniższej grafice. Następnie wypisz wszystkie mocne  i słabe strony, a także szanse i zagrożenia.

Macierz SWOT przykład
Macierz SWOT – kliknij, aby powiększyć

Analiza SWOT krok po kroku

Postaraj się wypisać wszystkie czynniki, stosując kryterium ważności – od tych najbardziej istotnych,  do mniej ważnych.

Mocne strony

Do mocnych strony zalicza się zarówno cechy organizacji firmy, jak i zasoby ludzkie.

Wśród nich  możemy wyróżnić podkategorie takie jak:

 • zasoby ludzkie, czyli potencjał, jaki tkwi w pracownikach, np. konkretna wiedza, umiejętności i chęć samorozwoju
 • produkcja lub/i technologia, np. firma posiada odpowiednie certyfikaty
 • sprzedaż i obsługa klienta, np 70% klientów ponownie korzysta z usług firmy
 • finanse, np. firma uzyskuje dotacje na realizację konkretnych projektów
 • zarządzanie ludźmi i procesami,  np. proces komunikacji między działami został usprawniony, dzięki cotygodniowym spotkaniom 

Oczywiście, nie wszystkie kategorie muszą pojawić się u Ciebie. Możesz również przeprowadzić analizę tylko jednego działu, np. sprzedaży.

Słabe strony

Słabe strony to negatywne czynniki wewnętrzne, które hamują rozwój firmy i niekorzystnie wpływają na jej funkcjonowanie, np. zbyt późna reakcja na działania konkurencji, niewielkie doświadczenie pracowników, itp.

Zobacz również:Jak napisać ofertę na stronę firmową (i nie tylko)- 7 zasad skutecznego tekstu sprzedażowego

Szanse

Są to czynniki zewnętrzne, sprzyjające okoliczności, które odpowiednio wykorzystane, mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój firmy. Możemy je podzielić na:

 • polityczne
 • ekonomiczne, np. poziom życia Twojej grupy docelowej polepszył się
 • społeczno-kulturalne, np. panuje moda na produkty, które oferujesz, np. na zdrową żywność
 • technologiczne
 • prawne np. zmiana przepisów, która daje firmie nowe możliwości
 • środowiskowe
 • etyczne.

Zagrożenia

Zagrożenia to inaczej bariery, czynniki zewnętrzne, które hamują rozwój organizacji, utrudniają jej prowadzenie, a w konsekwencji mogą prowadzić do upadku. Rodzaje zagrożeń są takie same, jak w przypadku szans.

Zobacz również:6 narzędzi, dzięki którym Twoja witryna zacznie sprzedawać

Pytania, na które odpowiesz, dzięki analizie SWOT

 1. Czy mocna strona X pozwoli wykorzystać  szansę Y?
 2. Czy mocna strona X pozwoli przezwyciężyć zagrożenie Y?
 3. Czy zidentyfikowana słaba strona X nie pozwoli wykorzystać szansy Y?
 4. Czy  słaba strona X, wzmocni siłę zagrożenia Y?

Zobacz również:Skuteczny lejek sprzedażowy, czyli jak pozyskać klienta

Interesujący artykuł? Udostępnij go.